ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

1. Konu, İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi öncesi hazırlanan ön bilgilendirme formu ile “Alıcı (Tüketici)” aşağıda yer alan şartlar ve konu kapsamında “Satıcı” ile ekte nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürün/ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak, 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ile 06.03.2011 günlü Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri kapsamında tarafların hak ve yükümlülüklerini belirlemektedir.

2. Satıcı Bilgileri, ( Sözleşme içerisinde satıcı olarak yer alacaktır.)

Ünvanı: All Networks Bilişim Elektronik Danışmanlık ve Ticaret Ltd. Şti.

Adresi: Bahçelievler Mah. Deli Hüseyin Paşa Cad. Basın Sitesi Sok. No:3/43 34180  Bahçelievler / İSTANBUL 

Telefon: (212) 909 98 58

E-Posta Adresi: info@alisverisbulutu.com

3. Tüketici Bilgileri, ( Sözleşme içerisinde satıcı olarak yer alacaktır.)

Teslim Edilecek Kişi

Teslimat Adresi

Telefon

E-Posta Adresi

4. Fatura ve Sipariş Veren Bilgileri,

Adı/Soyadı/Ünvanı

Adresi

Telefon

E-Posta Adresi

Fatura Teslim

Aksi yönde bir talep tarafımıza iletilmedikçe fatura, sipariş teslimatı sırasında Alıcıya teslim edilecektir.

5. Sözleşme Konusu Ürün/Hizmet Bilgileri,

5.1 Satın alınmak istenen ürünün tüm özellikleri ve çeşitli açılardan çekilmiş resimleri internet sitemizde yer almaktadır. Ürün özelliklerini, ürünün stoklarımızda olup- olmadığını, belirtilen satın alma tarihleri arasında internet sitemizden inceleyebilirsiniz. Stoklarda tükenen ürünün yeniden üretiminin yapılıp yapılmayacağı Satıcı inisiyatifindedir.

5.2 Satın almak istediğiniz ürünün fiyatını internet sitemizden görebilirsiniz. Listelenen ve ilan edilen satış fiyatlarına %18 KDV dahildir. İlan edilen ürün fiyatları kampanya süresince (belirtilen kampanya bitim günü saat 24.00 e kadar ) ya da güncelleninceye kadar geçerlidir.

Ürün gönderim masrafı olan kargo ücreti Satıcı tarafından ödenecektir. Aynı gün içerisinde verilen tüm siparişler, tek bir gönderi ile Alıcıya gönderilecektir.

6. Cayma Hakkı,

6.1. Alıcı, malın teslimine ilişkin sözleşmelerde; cayma hakkını, malı teslim aldığı / teslim adresi olarak belirttiği mahaldeki şahıs ya da tüzel kişiye teslim edildiği günden itibaren yedi gün içerisinde herhangi bir sebep göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin kullanabilir. Yedi gün içerisinde kullanılması gereken “Cayma Hakkı”, diğer sözleşmelerde; sözleşmenin akdedildiği günden itibaren işlemeye başlar. Alıcı, bu süre içerisinde cayma hakkını kullandığını, Satıcıya, iadeli taahhütlü posta, e-mail yolu ile yazılı olarak bildirecektir. Cayma hakkının kullanılamayacağı haller aşağıda yer almaktadır.

6.2. Cayma Hakkının Kullanılması

6.2.1. Üçüncü kişiye veya Alıcı ya teslim edilen ürünün orijinal faturası, (İade edilmek istenen ürün tüzel kişilik tarafından satın alınmış ve fatura tüzel kişilik adına düzenlenmişse; ürün iade edilirken, Alıcı tüzel kişiliğin düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası tüzel kişilik adına düzenlenen ürün iadeleri, iade faturası düzenlenmediği takdirde tamamlanamayacaktır.) ürün ile birlikte Satıcıya teslim edilmelidir.

6.2.2. İnternet sitesine kayıtlı kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yapılarak doldurulacak iade formu,

6.2.3. İade edilecek ürün / ürünler kullanılmamış olmalı, orijinal kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak, ürüne ve orijinal ambalajına zarar gelmeyecek şekilde paketlenerek, anlaşmalı kargo şirketine teslim edilmesi gerekmektedir.

6.2.4. Satıcı, cayma bildiriminin süresi içerisinde yapılması ve cayma bildirimine konu ürünlerin makul süre içerisinde kendisine ulaşmasından itibaren en geç on gün içerisinde, almış olduğu ürün / ürünlerin bedelini veya Alıcıyı borç altına sokan belgeleri Alıcıya iade etmekle yükümlüdür.

6.2.5. Alıcının, kusurundan kaynaklanan bir nedenle, malın değerinin azalması veya iadenin imkânsızlaşması söz konusu olursa; Alıcı, Satıcıya malın değerini ya da değerindeki azalmayı tazmin etmekle yükümlüdür.

6.2.6. Cayma hakkının kullanılması nedeniyle; Alıcı, Satıcı tarafından düzenlenen kampanyadan sağladığı her türlü faydayı iade etmekle yükümlüdür. Mesela kampanya kapsamında belirli bir limit ile alışveriş edilmiş olması kapsamında yapılan indirim var ise bu miktar Alıcıya yapılacak iade tutarından mahsup edilecektir. Yine belirli bir limit tutarında yapılan alışveriş karşılığında verilen hediyeler söz konusu ile cayma hakkının kullanımı akabinde iade edilecek ürün ile birlikte gönderilen hediye ürün de iade edilecektir.

6.2.7. Cayma hakkının kullanımından doğan masraflar Satıcıya aittir.

6.3. Cayma Hakkının Kullanılmayacağı Haller

6.3.1. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, Alıcının onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz.

6.3.2. Alıcının istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibarıyla geri gönderilmeye elverişli olmayan ( tasarım ürünleri, kişiye özel ürün niteliğindeki ürünler, tescil işlemleri, tek kullanımlık ürünler vb. ), dijital veya basılı ortamda çoğaltılma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malların teslimine ilişkin sözleşmelerde cayma hakkı kullanılamaz.

6.3.3. Alıcı, tarafından ambalajının açılmış olması halinde, ses ve görüntü kayıtlarına, yazılım programlarına ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmelerde cayma hakkı kullanılamaz.

6.3.4. Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmelerde cayma hakkı kullanılamaz.

7. Ürün Teslimi,

7.1. Alıcı, internet sitemiz üzerinden, sözleşme konusu ürün/ ürünlerin özellikleri, satış fiyatı, ödeme şekli ve teslim koşullarını hakkında yukarıda yer alan ön bilgileri okuyup, kabul ettiğini, elektronik ortamda bu hususları teyit ettiğini beyan ve kabul eder. İş bu ön bilgilendirme formunun elektronik ortamda teyit edilmesi; ilgili Yönetmelik düzenlemeleri uyarınca, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından önce Alıcının, Satıcı tarafından bildirilmesi gereken; ürün özellikleri, satış fiyatı, teslim ve iade koşulları ile adreslerini ve sair tüm soruları hususunda Satıcıdan bilgi edindiğini ve bu koşullar ile mesafeli satış sözleşmesini akdetmeyi istediğini beyan ve kabul eder.

7.2. Sözleşme konusu ürün / ürünler, otuz günlük yasal süreyi aşmaksızın, Alıcıya veya Alıcı tarafından bildirilen teslimat adresindeki kişi ya da tüzel kişiliğe, internet sitesinde belirtilen süre içerisinde teslim edilir. Bazı ürünler yapısından dolayı elektronik ortamda belirtilen mail adresine teslim edilebilir. (Özel ürün ve projeler 30 günlük süre üzerinde olabilir)

7.3. Satıcı, sipariş konusu mal ya da hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkânsızlaştığı hallerde, Alıcının bu durumdan, ifa yükümlülüğünün süresi içerisinde haberdar edilmesini ve ödemiş olduğu toplam bedelin, onu borç altına sokan her türlü belgenin ise en geç on gün içinde kendisine iade edileceğini kabul ve taahhüt eder.

7.4. Alıcı, sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Ön Bilgilendirme Formunu elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, Satıcının sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.5. Satıcı, kusuru olmaksızın, önceden ön görülemeyen bir sebep ile borçlarını yerine getirmesini engelleyici bir halin oluşması, sözleşme konusu ürün / ürünleri teslim edemeyeceğinin anlaşılması halinde, durumu derhal Alıcıya bildireceğini beyan ve kabul etmiştir. Alıcı, öngörülemeyen bu halde, siparişin, Satıcı tarafından iptal edilmesini kabul ettiğini beyan, kabul ve taahhüt etmiştir. Siparişin bu gibi durumlarda Satıcı tarafından iptal edilmesi halinde, Alıcı tarafından yapılan nakit ödeme bedeli, Satıcı tarafından on gün içerisinde, Alıcı hesabına ya da kredi kartına iade edilir. Kredi kartına iade işleminin yapılması halinde, Alıcı iade miktarının bankacılık işlemleri sebebi ile gecikmeli olarak kredi kartına yansıyabileceğini bilmekte ve kabul etmektedir. İade bedelinin gecikmeli olarak kredi kartına yansıyabilecek olması sebebi ile Satıcıdan her ne nam altında olursa olsun herhangi bir talep hakkı olmadığını kabul ve beyan etmiştir.

7.6. Mesafeli sözleşmelerde ödemenin kredi kartı, banka kartı veya benzeri bir ödeme kartı ile harcama belgesi düzenlenmeksizin yapıldığı durumlarda, kartın bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması hâlinde; 23.2.2006 tarihli 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 10.3.2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.

8. Sair Hükümler,

8.1. İş bu Ön Bilgilendirme Formu hükümlerinin uygulanmasından doğan ihtilaflarda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dahilinde; tüketicinin mal ve hizmeti satın aldığı veya ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemesi yetkilidir.

İş bu ön bilgilendirme formu Alıcı tarafından, okunarak, içeriği tümüyle anlaşılmış, tüm hükümleri onaylanarak, kabul ve beyan olunmuştur.

Kartlar

Bize Ulaşın

All Networks Bilişim Elektronik

Danışmanlık ve Ticaret Ltd. Şti.

Adres : Bahçelievler Mah. Basın Sitesi Sok. No:3

Bahçelievler/İSTANBUL

Telefon : (212) 909 98 58

e-Posta : info@alisverisbulutu.com

  • LinkedIn

© 2020 All Networks.

Alışveriş Bulutu , bir All Networks girişimidir.